BESZÁMOLÓ

 

A Mélykúti Gazdakör 1995-ben alakult, kilenc taggal, és azóta folyamatosan működik, kisebb-nagyobb megszakításokkal. 1995-től Bencsik Ferenc volt az elnök 2002-ig.
Bencsik Ferenc 2002-ben lemondott és az egyesület Mikó Józsefet választotta elnöknek.
Ezen időponttól az új elnökre hárultak a gazdakör akkor fennálló gondjainak rendezése.
Ezek közé tartozott a korábban meg nem fizetett MAGOSZ tagsági díj rendezése is.
Ez a rendezés a Megyei Elnökségi Ülés 2004 évi határozata alapján történt meg, mely az elmaradt tagdíj felét elengedte , így 2004 decemberében 57.215 forintot utaltunk át a megyei szervezet számlájára. Ezt az összeget az Önkormányzat támogatásából fedeztük


A 2002. évi elnökcsere után a szervezet megújult és módosította elavult alapszabályát.
Az új alapszabályunk a kis és közép gazdaságok érdekvédelmét helyezte előtérbe, de emellett
továbbra is céljai közé tartozik a hagyományok őrzése, a gazdák magas színvonalú tájékoztatása mind a támogatási , mind a pályázati lehetőségekről, a gazdák jogi helyzetéről, jogaikról és kötelességeikről.
A megfelelő információk beszerzése és továbbadása utazási és telefonköltséggel jár.
Utazásra 2004-ben 44118 Ft-ot, míg telefonra pedig 38200 Ft-ot költöttünk.

Egyesületünk tagjait támogatja abban hogy mind a Gazdakör, mind Mélykút hírnevét növeljék.
Így Paska Ferenc tagunk az országos szántóversenyen való részvételét 30000 Ft-tal támogattuk.
Döntésünk jó volt, hiszen Paska Ferenc a versenyen második helyezést ért el kategóriájában.

Gazdakörünk 2004-ben részt vett az országos demonstráción mely februárban volt.

Az elmúlt évben legalább 12 összejövetelt tartottunk, melyen a mezőgazdaság, a gazdaság helyzetét elemeztük, új információkat szereztünk és jogainkat ismertük meg különös tekintettel a támogatásokra, a pályázatokra, a termény értékesítésére. A termények betakarítása előtt gazdáink figyelmébe ajánlottuk a különböző termények szabványait, a különböző minőségi paraméterek mérésének buktatóit.

Kerestük azokat a lehetőségeket amelyek a gazdák pénzügyi nehézségeit csökkenti, így például a gázolaj tekintetében Gazdakutak létesítésének lehetőségeit, ezért felvettük a kapcsolatot a Gazdaholding kft-vel, mely nagyrészt a Magosz tulajdonában van- az olcsóbb gázolaj beszerzés reményében. Ennek kapcsán vendégünk volt Rendek Raymund a kft képviseletében.

Előadást szerveztünk a gazdák korai nyugdíjazásáról is.
A vetési munkák előtt a vetőmagokról, a növényvédő szerekről, műtrágyákról szerveztünk tájékoztatót.
Ebben az évben tisztújító közgyűlésünk is volt amelyen a tisztségviselőket újraválasztottuk.
Szükségesnek tartjuk az Önkormányzat által székhelyként ajánlott Rákóczi u 13 irodahelyiségének birtokbavételét, annak infrastrukturális fejlesztését.
Így 40000 Ft-ot Magosz telefon beszerzésére zároltunk a 2004 évi önkormányzati támogatásból.
Irodaszerekre 4960 Ft-ot, egyébre 5216 Ft-ot fordítottunk.
Így a támogatásból összesen 219709 Ft-ot használtunk el.

Kérjük a T. Képviselőtestületet beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

 

 

Vissza